Bermal Küçük ile “Algılanamayan Çokluk: Günümüz Türkiye’sinde Feminist Öznelliklerin ve Politik Pratiklerin Dönüşümü”

23.12.2021

Konuşmacı olarak Bermal Küçük’ü ağırlayacağımız Havle Buluşmalarının dördüncüsünde “Türkiye’de feminizme olan ilgi her geçen gün artarken bildik anlamda örgütlü feminist hareketin gerileyişi feminist politikaya dair nasıl bir dönüşüme işaret etmektedir?,” “Türkiye’deki durum, feminist politikanın dünyadaki güncel seyri ile birlikte hangi benzerlikler ve farklılıklar ekseninde tartışılabilir?” ve benzeri sorulara cevap arayacağız. 

“Algılanamayan Çokluk: Günümüz Türkiye’sinde Feminist Öznelliklerin ve Politik Pratiklerin Dönüşümü” başlığı ile 23 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek söyleşinin genel çerçevesi şöyle: 

Son on  yıla baktığımızda kadınların örgütlenmesinde çekim merkezi olabilmiş feminist örgütlerin, feminist politikayı şekillendirme kapasitelerinin, son birkaç yılda ya azaldığına ya da büyük oranda ortadan kalktığına tanık olduk. Uzun süren iç gerilimlerin, çatışmaların ve ayrılıkların ardından Sosyalist Feminist Kolektif (SFK), Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi, Filmmor, İstanbul Feminist Kolektif tamamen kapanırken, birçoğu henüz kapanmamış olsalar da benzer çatışmaları ve ayrılıkları deneyimliyor. 

Öte yandan, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşlerine katılan kadınların sayısında önceki yıllara kıyasla gözle görülür bir artış yaşandığını gözlemliyoruz. Eş zamanlı olarak, feminist çizgide akademik çalışmalar, kadın edebiyatının, feminist temalı çağdaş sanat eserlerinin, feminist araştırma inceleme ve teori kitaplarının, çevirilerin, yüksek takipçisi olan feminist internet sitelerinin sayısı her yıl giderek artmakta; cinsiyet eşitlikçi dil sosyal medyada ve çeşitli sol platformlarda gittikçe daha fazla benimsenmeye başlanıyor. 

Türkiye’de feminizme olan ilgi her geçen gün artarken bildik anlamda örgütlü feminist hareketin gerileyişi feminist politikaya dair nasıl bir dönüşüme işaret etmektedir? Bilinen politika formlarından farklı olarak feminist pratiklerin yeni görünümlerinin ortaya çıkışından söz edilebilir mi? Bu yeni feminist pratikler hangi alanlarda, nasıl ortaya çıkmakta ve önceki formlardan nasıl farklılaşmaktadırlar? Bu farklılaşma neo-liberal öznellik biçimleri, neo-liberal emek rejimleri ve küresel toplumsal hareketler ile ilişkilendirilebilir mi? Türkiye’deki durum, feminist politikanın dünyadaki güncel seyri ile birlikte hangi benzerlikler ve farklılıklar ekseninde tartışılabilir?

Havle buluşmalarının dördüncü konuşmacısı Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Bermal Küçük. “Günümüz Türkiye’sinde Feminist Politikanın Dönüşümü: Görünmeyen Çokluk ve Değişen Politik Pratikler” adlı doktora tez çalışmasına devam eden Küçük bu çalışma konusuyla 2018’de Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından organize edilen Şirin Tekeli Araştırma Ödülü’nü aldı. Feminist Bellek adlı sitenin ekibinde yer alan Küçük’ün ilgi alanları Feminist Politika, Feminist Teori, feminist aktivizm, Türkiye’de Kürt Kadın Hareketi, Politik Ekoloji, Organik ve Post-Organik gıda sektörü.

HAVLE BULUŞMALARI – 4
Algılanamayan Çokluk: Günümüz Türkiye’sinde Feminist Öznelliklerin ve Politik Pratiklerin Dönüşümü

Konuşmacı: Bermal Küçük

Moderatör: Şehide Zehra Keleş

Tarih: 23 Aralık 2021, Perşembe

Saat: 19:00-21:00

Başvuru 

İletişim ve sorularınız için: info@havlekadin.com

Buluşmaların iki haftada bir yapılması planlanıyor. 

Buluşmalarımız na-trans erkeklerin katılımına kapalıdır.