Genel Kurul İlanı

10.05.2022

Havle Kadın Derneği Başkanlığından;

Derneğimizin tüzüğüne ve dernek Yönetim Kurulu’nun 10.05.2022 tarihli kararına istinaden 2021-2022 yılları olağan genel kurulumuz 31.05.2022 tarihinde saat 18.30’da dernek merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 30.06.2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Rümeysa Çamdereli

Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

 

  1. Açılış ve yoklama,

  2. Divan kurulunun oluşturulması,

  3. Yönetim Kurulu 2020-2021 yılları faaliyet raporları ve denetim raporlarının okunması ve ibrası,

  4. Dernek tüzüğünün 10. maddesi doğrultusunda dernek Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

  5. Dernek tüzüğünün 11. maddesi doğrultusunda dernek Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

  6. Yönetim kuruluna dernek iş ve işlemleriyle ilgili her türlü yürütmeyi yapmakla ilgili yetki verilmesi,

  7. 2020-2021 yılları bilanço, gelir-gider hesaplarının okunması ve mali tabloların ibrası,

  8. 2023-2024 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve onaylanması,

  9. Dilek, temenniler ve kapanış