Zeynep Kuyumcu ile “Türkiye’deki Müslüman LGBT’lerin Cinsel ve Dini Müzakere Alanları”

08.12.2021

Havle Buluşmaları’nın üçüncüsünde “Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu bir ülke olan Türkiye’de normatif olmayan cinsel özneler; sekülerliğin ağır bastığı LGBTI+ topluluklarda ise dindar özneler olarak kendi konumlarını nasıl ele alıyorlar?”, “Türkiye bağlamında Müslüman LGBT deneyimler mevcut teorik ve politik çerçevelerde nasıl anlamlandırılabilir?” ve benzeri sorulara yanıt arayacağız. 

“Türkiye’deki Müslüman LGBT’lerin Cinsel ve Dini Müzakere Alanları” başlığı çerçevesinde yapılacak söyleşinin teması şöyle:

Bu çalışma cinsellik, dindarlık, spiritüellik ve İslam konularında Türkiye’de yaşayan Müslüman LGBT’lerin yaşadıkları cinsel ve spiritüel gerilimlere karşı geliştirdikleri yaratıcı yaklaşımları göstermeyi hedefliyor. Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu bir ülke olan Türkiye’de normatif olmayan cinsel özneler; sekülerliğin ağır bastığı LGBTI+ topluluklarda ise dindar özneler olarak kendi konumlarını nasıl ele alıyorlar? Türkiye bağlamında Müslüman LGBT deneyimler mevcut teorik ve politik çerçevelerde nasıl anlamlandırılabilir? Etnografi ve sözlü tarih yöntemlerine dayalı olarak gerçekleştirilmiş olan bu araştırma, Müslüman LGBT’lerin cinselliklerini ve spiritüelliklerini nasıl inşa ettiklerini görmeyi amaçlıyor. 

Havle Buluşmaları’nın üçüncü konuşmacısı Zeynep Kuyumcu, Sosyoloji ve Kültürel Çalışmalar alanlarında eğitim almış olup Orta Doğu’da toplumsal cinsiyet, cinsellik ve kuir çalışmalarla akademik olarak ilgilenmektedir. 

HAVLE BULUŞMALARI – 3
Türkiye’deki Müslüman LGBT’lerin Cinsel ve Dini Müzakere Alanları

Konuşmacı: Zeynep Kuyumcu

Moderatör: Edibenur Üner

Tarih: 9 Aralık 2021, Perşembe

Saat: 19:00-21:00

Başvuru  

İletişim ve sorularınız için: info@havlekadin.com

Buluşmaların iki haftada bir yapılması planlanıyor. 

Buluşmalarımız na-trans erkeklerin katılımına kapalıdır.