Şiddetin Adını Koymak: Kadınların Dini Aidiyetleri ve Şiddetle Başa Çıkma Yolları

“Kadınların Dini Aidiyetleri ve Şiddetle Başa çıkma Yolları” isimli araştırma bağlamında dini farklı şekillerde yaşayan kadınların kadına yönelik şiddeti değerlendirme yollarını, bu değerlendirmeyi yaparken dini ve toplumsal değerlere nasıl referans verdiklerini veya vermediklerini, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile toplumsal değerler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamaya çalıştık. Aynı zamanda kadınların şiddetle başa çıkma yollarını ve şiddeti yaşarken kimlerin, hangi kurumların ya da düşüncelerin onlarla dayanıştığını veya yollarına taş koyduklarını da merak ettik. Bir grup kadın tarafından kolektif bir şekilde yürütülen bu araştırma ile Türkiye’de kadına yönelik şiddete dair üretilen bilgiyi genişletmeyi ve yaygınlaştırmayı, kendi bünyemizde yürüttüğümüz savunuculuk faaliyetlerini şekillendirmeyi ve böylelikle feminist mücadeleye katkı sunmayı amaçladık.