Neler Yapıyoruz?

İslami feminizmi, feminizmin yerelleşmesini, aile ve toplumsal ilişkilerdeki hiyerarşiyi ve şiddeti odağa alan araştırmalar yapmak ve bilgi üretmek

Ürettiğimiz feminist bilgiyle feminist harekete katkıda bulunmak ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek

Kadınların örgütlendiği, birbirini dinlediği, tartıştığı, öğrendiği ve birbirine destek olduğu feminist bir dayanışma alanı oluşturmayı amaçlamak

Feminizmin yerelleşmesini savunuyor, gündelik hayatın içinde türlü dertle uğraşan kadınların dertlerini, arzularını, hayattan beklentilerini ve mücadele biçimlerini odağımıza alan araştırmalar yapıyor, bilgi üretiyor ve savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz. Kadınların yerel mücadelelerinden ve çözümlerinden feyz alıyor ve türlü dayanışma yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Ayrıca, İslam dininin ataerkil yorumlarına, hayatlarımızı çevreleyen toplumsal normlara ve bu normların dini referanslarla ilişkilendirilmesine karşı feminist perspektiften bir söz söylemeyi ve bunu yaygınlaştırmayı dert ediyoruz. Böylece feminist alanı genişleterek feminizme katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Yeni Normale Uyum Sağlamak: Dijital Alanlar Oluşturmak ve Bilgiyi Bu Alanlarla Yaymak

Yeni Normale Uyum Sağlamak: Dijital Alanlar Oluşturmak ve Bilgiyi Bu Alanlarla Yaymak kapsamında feminist perspektiften bilgi üretmek ve bunu farklı dijital mecralarda yaygınlaştırmak için çeşitli formatlarda içerik üretiyoruz. İslami feminizm ve feminizmin yerelleşmesi çatısı altında farklı konuların işlendiği bir podcast serisi, YouTube için uygun bir video serisi ve sosyal medya kampanyaları oluşturuyoruz. 

2021 - 2022
Yeni Normale Uyum Sağlamak: Dijital Alanlar Oluşturmak ve Bilgiyi Bu Alanlarla Yaymak

Şiddetin Adını Koymak: Kadınların Dini Aidiyetleri ve Şiddetle Başa Çıkma Yolları

“Kadınların Dini Aidiyetleri ve Şiddetle Başa çıkma Yolları” isimli araştırma bağlamında dini farklı şekillerde yaşayan kadınların kadına yönelik şiddeti değerlendirme yollarını, bu değerlendirmeyi yaparken dini ve toplumsal değerlere nasıl referans verdiklerini veya vermediklerini, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile toplumsal değerler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamaya çalıştık. Aynı zamanda kadınların şiddetle başa çıkma yollarını ve şiddeti yaşarken […]

2021
Şiddetin Adını Koymak: Kadınların Dini Aidiyetleri ve Şiddetle Başa Çıkma Yolları

Türkiye’de Erken Yaşta Evlilik Tecrübeleri ve Algıları

Erken yaşta evlilik algılarını ve tecrübelerini odağımıza aldığımız bu araştırma projesi kapsamında 2818 katılımcıyı içeren bir anket çalışması yaptık ve 54 kişiyle derinlemesine görüşmeler yaptık. Ayrıca,  TÜİK verilerine göre erken yaşta evliliğin en çok olduğu farklı bölgelerden Ağrı, Erzurum, Yozgat, Afyon, Niğde olmak üzere beş ile ziyaretler düzenlenerek kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör […]

2019 - 2021
Türkiye’de Erken Yaşta Evlilik Tecrübeleri ve Algıları

Müslüman Feminist Çerçevede Örgütlenmek: Farklı Şehirler Farklı İnançlar

“Kadınların Özelde de Müslüman Kadınların Savunuculuk Kapasitesinin Güçlendirilmesi” isimli projemiz kapsamında farklı şehirlerde gerçekleştirilen “Kadın, Beden ve Cinsellik” atölyelerine katılan kadınların kendi şehirlerinde örgütlenmeye dair ihtiyaçları olduğunu gözlemledik ve bu ihtiyaca binaen İsveç Konsolosluğu’nun desteği ile 2020 yılında İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir özelinde ‘Örgütlenme ve Mobilizasyon’ konulu “Birlikte Ne Yapmalı, Nasıl […]

2019 - 2020
Müslüman Feminist Çerçevede Örgütlenmek: Farklı Şehirler Farklı İnançlar
  • Kadınların Özelde de Müslüman Kadınların Savunuculuk Kapasitesinin Güçlendirilmesi

    Derneğin kuruluş yılı olan 2018’de İsveç Konsolosluğu’nun desteğiyle Türkiye geneli beş şehirde “Kadın, Beden ve Cinsellik” başlıklı atölyeler düzenledik ve Kasım ayı içerisinde iki gün süren “Müslüman Feministler Hikayelerini Anlatıyor: Birlikte Mücadeleye Dair İlk Adımlar” başlıklı konferansı organize ettik. Aralık ayının başında Kuala Lumpur’a, dünyanın önde gelen Müslüman feminist sivil toplum kuruluşlarından biri olan Musawah […]

    Kadınların Özelde de Müslüman Kadınların Savunuculuk Kapasitesinin Güçlendirilmesi