Yeni Normale Uyum Sağlamak: Dijital Alanlar Oluşturmak ve Bilgiyi Bu Alanlarla Yaymak

Yeni Normale Uyum Sağlamak: Dijital Alanlar Oluşturmak ve Bilgiyi Bu Alanlarla Yaymak kapsamında feminist perspektiften bilgi üretmek ve bunu farklı dijital mecralarda yaygınlaştırmak için çeşitli formatlarda içerik üretiyoruz. İslami feminizm ve feminizmin yerelleşmesi çatısı altında farklı konuların işlendiği bir podcast serisi, YouTube için uygun bir video serisi ve sosyal medya kampanyaları oluşturuyoruz.