Şiddetin Adını Koymak: Kadınların Dini Aidiyetleri Ve Şiddetle Başa Çıkma Yolları

Bu rapor, dini farklı şekillerde yaşayan kadınların kadına yönelik şiddeti değerlendirme yollarını, bu değerlendirmeyi yaparken dini ve toplumsal değerlere nasıl referans verdiklerini veya vermediklerini, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile toplumsal değerler arasındaki karmaşık ilişkileri anlamaya çalışan bir araştırmanın analizini içermektedir. Aynı zamanda bu araştırma ile kadınların şiddetle başa çıkma yolları ve şiddeti yaşarken kimlerin, hangi kurumların ya da düşüncelerin onlarla dayanıştığı veya yollarına taş koydukları da ortaya konmak istenmektedir. Havle Kadın Derneği, bir grup kadın tarafından kolektif bir şekilde yürütülen bu araştırmanın raporu ile Türkiye’de kadına yönelik şiddete dair üretilen bilgiyi genişletmeyi ve yaygınlaştırmayı, kendi bünyesinde yürüttüğü savunuculuk faaliyetlerini şekillendirmeyi ve böylelikle feminist mücadeleye katkı sunmayı amaçlamaktadır.