Türkiye’de Erken Yaşta Evlilik Tecrübeleri ve Algıları

Havle Kadın Derneği, Hollanda Büyükelçiliği’ne bağlı İnsan Hakları Programı’nın desteğiyle ve YADA (Yaşama Dair Vakıf)’ın katkılarıyla, erken yaşta evliliklere yönelik algıyı ve özelde de erken yaşta evliliklere zemin hazırlayan etkenleri anlamayı hedefleyen ve Türkiye’yi temsil edecek kapsamlı bir örneklemle yapılan bir anket çalışmasından ve derinlemesine görüşmelerden oluşan bir saha araştırması yürüttü.